Tevredenheidsonderzoek

Om de 2 jaar wordt er onder de ouders, leerlingen en personeel een tevredenheidsonderzoek gehouden. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we ons onderwijs waar nodig aanpassen en verbeteren.
Hieronder vindt u de resultaten van het tevredenheidsonderzoek gehouden in maart 2017 op de locatie Tjotterlaan: