Met wie werken we samen?

Binnen ons team werken we samen met de volgende specialisten: schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoge, jeugdarts en het Jeugdteam.
Met regelmaat is er multidisciplinair overleg (ondersteuningsteam) met onze specialisten, ouders/ verzorgers, zorgcoördinator en directie.
Ook kunnen wij onderwijsarrangementen aanbieden, waarvoor contacten zijn met orthopedagogisch behandelcentrum “De Regenboog” en zorgboerderij “Landzijde”.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze jaargids.