Studiedagen

Studiedagen/ jaarkalender:

 De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020:

Donderdag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

Woensdag  

Donderdag

Vrijdag

14-05-2020

18-05-2020

19-05-2020

20-05-2020

21-05-2020

25-05-2020

27-05-2020

28-05-2020

08-06-2020

Grutto (Kanz) + Buizerd (TpBB)

Lepelaar (INST)

Torenvalk (TBB)

Kieviet (Pr)

Meeuw (TOB)

Wulp (OB)

Scholekster (MB)

Kiekendief (TpOB)

Reiger (BB)

Vrijdag             

03-07-2020

De calamiteiten-dag (laatste vrijdag voor zomervakantie)

Maandag

02-06-2020

Studiedag

Maandag

15-06-2020

Studiedag