Studiedagen 2020/2021

 

 

 

 

Studiedagen

 

Tijdens het schooljaar worden studiedagen georganiseerd voor het team, de leerlingen zijn dan vrij.
De studiedagen voor het schooljaar 2020-2021:

donderdag 8 oktober Studiedag: Ontmoetingsdag Zaan Primair
maandag 7 december Studiedag
maandag 11 januari Leerlingbespreking: VSO1, VSO2, VSO3, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
woensdag 13 januari Leerlingbespreking: VSO7 & VSO8, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
maandag 18 januari Leerlingbespreking: VSO4, VSO5 & VSO6, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
donderdag 10 februari Studiedag
woensdag 14 april Studiedag
dinsdag 25 mei Studiedag
maandag 31 mei Leerlingbespreking: VSO7 & VSO8, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
woensdag 2 juni Leerlingbespreking: VSO4, VSO5 & VSO6, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
maandag 7 juni Leerlingbespreking: VSO1, VSO2, VSO3, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
woensdag 7 juli Schoolverlaters zijn vrij, alleen wanneer uw kind van school gaat is hij/zij vrij.
donderdag 8 juli Schoolverlaters zijn vrij, alleen wanneer uw kind van school gaat is hij/zij vrij.
vrijdag 9 juli Calamiteitendag*

*De Calamiteitendag geldt alleen als vrije dag wanneer er geen onvoorziene omstandigheden zijn geweest waarop leerlingen noodgedwongen vrij zijn.

 

 

deze dag hebben de leerlingen vrij wanneer deze niet eerder is ingezet voor bijzondere
omstandigheden.