Studiedagen 2019-2020

 

 

 

 

Studiedagen

Tijdens het schooljaar worden studiedagen georganiseerd voor het team, de leerlingen zijn dan vrij.
De studiedagen voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn: 

Maandag           7 oktober                            Ontmoetingsdag Zaan Primair
Donderdag      12 december                         Studiedag
Woensdag       25 maart                               Studiedag Muziek in de school
Maandag         11 mei                                   Studiedag
Dinsdag            2 juni                                    Evaluatie schooljaar  en voorbereiding nieuw Schooljaar
Vrijdag              3 juli                                      Calamiteiten dag*

Daarnaast hebben we per groep twee leerlingbesprekingen in het jaar. Op de dag van de bespreking zijn de leerlingen van die betreffende groep vrij. 

VSO 1              donderdag 9 januari              en        maandag 25 mei
VSO 2              donderdag 9 januari              en        maandag 25 mei
VSO 3              donderdag 16 januari            en        woensdag 3 juni
VSO 4              donderdag 16 januari            en        woensdag 3 juni
VSO 5              dinsdag 14 januari                 en        dinsdag 9 juni
VSO 6              dinsdag 14 januari                 en        dinsdag 9 juni
VSO 7              donderdag 16 januari            en        dinsdag 9 juni

Deze dagen worden ook vermeld in de ouderkalender.

deze dag hebben de leerlingen vrij wanneer deze niet eerder is ingezet voor bijzondere 
  omstandigheden.