Notulen MR

Wegens de Covid-19 crisis hebben er geen MR-vergaderingen meer plaatsgevonden. 
De eerst volgende vergadering vindt hoogstwaarschijnlijk in september 2020 plaats. Na deze bijeenkomst kunt u een nieuwe notulen verwachten.

Klik op onderstaande button om de MR-notulen te openen.