Werken aan de toekomst

In de onderbouw (12-15) zijn we gericht op ontwikkeling van alle schoolse vaardigheden (op cognitief, sociaal gebied en op het gebied van de zelfredzaamheid). Daarnaast  bieden we veel praktische vakken aan als oriëntatie. Leerlingen maken kennis met verschillende werk-/arbeidsvaardigheden.

In de bovenbouw  (15/16+) ligt de nadruk op de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden en het uitbreiden van alle geleerde vaardigheden. Het perspectief krijgt steeds meer een vaste vorm en de uitstroombestemming duidelijker.

Voor elke leerling wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld bij binnenkomst. Dit perspectief geeft richting aan ons onderwijs en de verwachtingen. De vraag ‘Wat willen we de komende jaren bereiken?’ staat centraal.

Binnen de school bieden we de ATC’s aan om te ‘leren werken’. Buiten de school doen leerlingen stage-ervaring op. Zodra de leerling 15 jaar is, kijken we samen met de leerling en u als ouder, waar de interesses en de mogelijkheden liggen.

Zodra de leerling 16 jaar is zetten we volop in op het stagelopen. De school heeft een breed netwerk en veel stageplekken in zijn bestand. Er zijn stageplekken binnen de dagbesteding, het begeleidt beschut werken en binnen het vrije bedrijf.
De stageplekken worden op maat gezocht.

Plekken binnen de dagbesteding kunnen plekken zijn bij de grote organisatie zoals Odion en de Prinsenstichting. Er zijn ook veel plekken bij kleinere organisaties  zoals Tante Tee, Stichting Enzo, BC works etc.

Begeleide werkplekken zijn vaak werkplekken die georganiseerd worden vanuit de dagbesteding, maar waar wel een grote mate van zelfstandigheid en werkvermogen verwacht wordt. Dit kunnen plekken zijn bij een eetcafé, de kinderboerderij, de Karwei etc.

Stageplekken binnen het vrije bedrijf worden in goed overleg en op maat gezocht. Dit zijn voornamelijk stageplekken in een winkel.

Het aantal stagedagen wordt, zodra de leerling richting de uitstroom gaat, opgebouwd. In sommige gevallen kiezen we er samen met de ouders voor om de leerling geen stage te laten lopen, maar om direct over te stappen naar ‘de werkplek’.

Alle leerlingen die stagelopen worden begeleid vanuit ons stagebureau. Wij vinden het als school heel belangrijk dat ook ouders worden meegenomen in het hele proces van stagelopen en uitstromen. We geven veel voorlichting en kunnen ondersteunen bij de verschillende aanvragen die nodig zijn.