Schooltijden

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8.15 uur open.

De schooltijden zijn op alle dagen van 8.30 tot 14.30 uur.

In de middagpauze eten alle leerlingen in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Zij gaan in de middagpauze dus niet naar huis.

In de pauzes zijn de leerlingen buiten onder toezicht van de pleinwachten.