Tevredenheidsonderzoeken

Om de 2 jaar wordt er onder ouders en personeel een tevredenheidsonderzoek gehouden.
Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we ons onderwijs waar nodig aanpassen en verbeteren.
Hieronder vindt u de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken gehouden in 2017 en 2019 op de locatie Molenwerf.