Medezeggenschapsraad

Sinds 2014 heeft Dynamica XL één gezamenlijke medezeggenschapsraad

Er is besloten om per locatie twee ouders en twee personeelsleden af te vaardigen voor de MR.
Zoals u hieronder kunt zien is deze doelstelling nog niet voor iedere locatie bereikt.
De MR bestaat uit de volgende leden:

Dynamica XL  Molenwerf SO

Iris Gijssen (voorzitter)
(ouder MOW)
Klik op de foto voor meer info over Iris.
Sanne van den Bergh-de Ruiter
(personeel MOW)
Klik op de foto voor meer info over Sanne.
Cora Rosman
(personeel MOW)
Klik op de foto voor meer info over Cora.


Dynamica XL Nieuwendamstraat VSO

Sander Ritsma
(ouder NIS)
Klik op de foto voor meer info over Sander.
 

vacature
(personeel NIS)


Monica Staal
(personeel NIS)
Klik op de foto voor meer info over Monica.


Dynamica XL Sportstraat SBO

Ineke Herbers (voorzitter)
(ouder SPS)
Klik op de foto voor meer info over Ineke.
Yvo Methorst Yvo Methorst
(personeel SPS)
Klik op de foto voor meer info over Yvo
Ankie Valk (secretaris)
(personeel SPS)
Klik op de foto voor meer info over Ankie.


Dynamica XL Tjotterlaan SBO/SO

Eva Lang
(ouder TJL)
Klik op de foto voor meer info over Eva.
Denise Bruin
(personeel TJL)
Klik op de foto voor meer info over Denise.

Vacature
(personeel TJL)