Dynamica onderwijs

Alle openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een dienstencentrum zijn geïntegreerd in Dynamica XL: het expertisecentrum voor passend onderwijs in de Zaanstreek.

Molenwerf

Op de afdeling speciaal onderwijs (so) bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving.  (Opvulregel)

Noordsterweg

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) in Zaandam, voor kinderen met een extra onderwijsbehoefte, met name gericht op gedrag.

Nieuwendamstraat

Op ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) verwerven onze leerlingen vaardigheden die nodig zijn voor uitstroom op 18 tot 20-jarige leeftijd.

Molenwerf:
075-6166459

Noordsterweg:
075-6176468

Nieuwendamstraat:
075-2014001