Ons team

Het team van het Dienstencentrum is opgedeeld in verschillende functiegroepen:

Schoolondersteuners (SOS): Elke school binnen ons verzorgingsgebied heeft een schoolondersteuner toegewezen gekregen. De SOS’er helpt scholen bij de vormgeving van passend onderwijs, legt de verbinding naar de bovenschoolse zorgstructuur en ondersteunt bij de voorbereiding van aanvragen voor bijzondere arrangementen en verwijzingen naar SO/SBO.

Specialisten Passend Onderwijs (SPO): De specialisten passend onderwijs hebben expertise op het gebied van gedrag, (zeer) moeilijk lerende kinderen, autisme, motorische beperkingen, hoogbegaafdheid, langdurig zieke leerlingen, PBS, oplossingsgericht werken, executieve vaardigheden, pestproblematiek en terugplaatsing van leerlingen vanuit SBO naar regulier onderwijs. De SPO’er coacht leerkrachten, geven trainingen en workshops, observeren leerlingen en ondersteunen bij het ontwerpen van plannen van aanpak.

Onderwijsspecialisten (OSP): De OSP’ers hebben expertise op het gebied van taal/lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, gedrag en jonge kind. Ze voeren observaties en onderzoek uit en adviseren leerkrachten/schoolteams. Ook werken zij met individuele en groepjes leerlingen in de hulpklassen.

Onderzoekers: De orthopedagogen en psychologen van het DC doen observaties en voeren diagnostisch onderzoek uit. Er wordt een verslag gemaakt van de bevindingen en adviesgesprekken georganiseerd met ouders en school.

Schoolmaatschappelijk werkers (SMW): Elke school heeft een vaste contactpersoon vanuit het SMW. De kerntaak van de SMW’er is het vervullen van de makelaarsrol tussen school, ouders en jeugdhulpverlening.

Hieronder de portrettengalerij:

Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.

 Paul Detering

Paul Detering

directeur

 Alaine Rijkenberg

Alaine Rijkenberg

coördinator

 Angélique Malina

Angélique Malina

Administratie

 Nancy Duisdecker

Nancy Duisdecker

schoolondersteuner

 Cisca Starreveld

Cisca Starreveld

schoolondersteuner

 Anne-Marthe Sigmond

Anne-Marthe Sigmond

schoolondersteuner

 Linda Wessels

Linda Wessels

schoolondersteuner

 Denise Abdoelkariem

Denise Abdoelkariem

schoolondersteuner

 Judith Koster

Judith Koster

specialist passend onderwijs

 Michaële Hoekx

Michaële Hoekx

specialist passend onderwijs

 Frank Molenaar

Frank Molenaar

specialist passend onderwijs

 Jeffrey Leander

Jeffrey Leander

specialist passend onderwijs

 Ildi Nagelhout

Ildi Nagelhout

onderwijs specialist

 Thirza van Ooijen

Thirza van Ooijen

onderwijs specialist

 Susan Hartog

Susan Hartog

onderwijs specialist

 
 Erna van Gammeren

Erna van Gammeren

onderwijs specialist

 Conny van Lauernesse

Conny van Lauernesse

schoolondersteuner

 Martin Berends

Martin Berends

onderwijs specialist

 Willy Henrotte

Willy Henrotte

specialist passend onderwijs

 Geert Blees

Geert Blees

onderwijs specialist

 Carla Boogaard

Carla Boogaard

onderwijs specialist

 Mieneke Stadt

Mieneke Stadt

onderwijs specialist

 Vanessa Roet

Vanessa Roet

onderwijs specialist

 
 Charlotte Barnhoorn

Charlotte Barnhoorn

onderzoeker

 Chyrina Hoeksema

Chyrina Hoeksema

onderzoeker

 Vanessa van Eyck

Vanessa van Eyck

onderzoeker

 Martine Grijpink

Martine Grijpink

schoolmaatschappelijk werker

 Maud van der Horst

Maud van der Horst

schoolmaatschappelijk werker

 Niels Erkamp

Niels Erkamp

schoolmaatschappelijk werker