Werkgroep ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid schooljaar 2017-2018

Beste ouders/verzorgers,

Hier een eerste bericht van de ‘Werkgroep ouderbetrokkenheid’.  Met een enthousiaste groep ouders en personeel van Dynamica hebben wij donderdag 16 mei nagedacht en gebrainstormd over hoe we op school ‘educatief partnerschap’ zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Dit komt er in het kort op neer dat ouders en school met elkaar samenwerken met een gezamenlijk doel en belang: het creëren van optimale voorwaarden voor het ontwikkelen en leren van onze kinderen, thuis en op school. Samen kunnen we meer dan ieder afzonderlijk: Eén-plus-éen is drie!

Als het goed is heeft u al iets kunnen merken van de werkzaamheden van de werkgroep. De afgelopen ouderavond (van 18 april j.l.) was georganiseerd door leden van het team en ouders. Deze avond is zeer goed bezocht en de reacties waren positief. Goed om te merken dat we elkaar kunnen inspireren en motiveren.

Er is al een aantal goede ideeën om de ouderbetrokkenheid te vergroten en daar gaat de werkgroep de komende tijd mee aan de slag. We hopen natuurlijk ook op uw inbreng, dus uw ideeën, opmerkingen en tips zijn van harte welkom! De leden van de werkgroep stellen zich binnenkort in de OuderPunten aan u voor. Neem gerust contact met ons op via het mailadres: j.hazes@zonnet.nl.

Wij gaan u regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten, in ieder geval via de nieuwsbrief, de website (www.dynamicaxl.nl)  en via digiDUIF. Het zou fijn zijn als u zich hiervoor aanmeldt (voor zover u dat nog niet gedaan heeft). Misschien heeft u vragen over of problemen met het aanmelden, dan helpt de leerkracht van uw kind u natuurlijk graag op weg.

Een tipje van de sluier: de komende maanden gaan we ons bezig houden met het idee voor het gezamenlijk opstellen van het persoonlijk plan (leerkracht en ouders), het organiseren van thema-avonden over diverse onderwerpen, en  het instellen van contactouders voor elke groep. De eerste concrete actie voor het nieuwe schooljaar, is het maken van een telefoonketen in elke groep. Zo heeft u alvast een indruk van waar de werkgroep mee bezig is.

U kunt ons nu al met iets helpen. Wij zoeken nog een goede naam voor de werkgroep ouderbetrokkenheid, waaruit goed blijkt de samenwerking en de wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders. Weet u misschien een geschikte naam? Dan horen we het graag!

We houden u op de hoogte,

Een vriendelijke groet namens de leden van de Werkgroep ouderbetrokkenheid,

Lucia Hazes-Fijma

(moeder van Rosalie uit VO4)