Wat doen we en waarom

Dienstencentrum                  Wat we doen en waarom

Dynamica XL staat voor deskundigheid en ondersteuning op elk niveau van het passend onderwijs.
Uiteraard verzorgen we hoog kwalitatief onderwijs in het SBO, SO en VSO.

Het Dienstencentrum van Dynamica XL levert diensten aan het reguliere onderwijs van de schoolbesturen van Zaan Primair, Spoor, De Werf en de Vrijeschool in de Zaanstreek.
Binnen de systematiek van het passend onderwijs vallen deze diensten onder het  niveau van de basisondersteuning en extra ondersteuning.

Wij stellen de reguliere basisscholen in staat een passend aanbod te geven aan alle leerlingen die op de een of andere wijze ondersteuning nodig hebben.  Het aanbod van het Dienstencentrum vormt een kleurrijk palet. Het is ons gezamenlijke doel de leerling op de eigen school een passend onderwijsaanbod te laten geven. De vraag van de leerling en de school is leidend.

Passend onderwijs betekent voor ons passend maken.

Dus ongeacht de behoefte van de leerling en de school leveren wij deskundige ondersteuning in de vorm van observaties, onderzoek en advies. Ook daadwerkelijke uitvoering van de passende ondersteuning in de vorm van deskundigheid, mensen en middelen.

Voor  expertise die mogelijk buiten ons eigen domein valt, hebben we een hechte samenwerking en relaties met aanpalende instanties en instituten.

Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, onderhouden onze schoolondersteuners een hoogfrequente relatie met de basisscholen.  Door monitoring van onze resultaten kunnen wij ook de schoolbesturen adviseren in de beleidsvorming rond passend onderwijs.

We lopen niet achter de ontwikkelingen aan, we maken ze.