Visie / missie

Ik ben Dynamica, wij zijn XL

 

Wat is Dynamica XL?

Dynamica XL is de nieuwe naam voor  SBO De Boei, SBO/SO Het Dok, SO- en VSO-school Dynamica Onderwijs en een Dienstencentrum. Samen met een nieuw te starten afdeling voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en een afdeling voortgezet onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking, vormen we één organisatie onder de gezamenlijke naam: Dynamica XL!

Waar staan we voor?

Wij zijn optimistisch en positief! Ondanks allerlei belemmeringen, sluiten we aan bij wat het kind wel kan op een positieve en constructieve wijze! Op de afdelingen van Dynamica XL wordt gewerkt met ‘positive behavior support’ (PBS). Met deze methodiek werken we op een stimulerende wijze aan het aanleren van gewenst gedrag.

We geloven in wat we doen! Onze leerlingen verdienen elke keer weer nieuwe kansen. ‘Kan niet’ bestaat niet. In onze grondhouding is verankerd dat we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe perspectieven.

Wij zijn ondernemend, dynamisch en flexibel! We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om leerlingen nog beter te begeleiden. Als iets niet past, dan maken we het passend.

We werken integraal! We beschikken over een uitgebreid arsenaal aan specialisten binnen ons team, die multidisciplinair samenwerken. Als de interne expertise ontoereikend is, schakelen we ons uitgebreide externe netwerk in.

We doen het samen met de ouders! Het onderwijs is veel effectiever als er intensief wordt samengewerkt met de ouders. Binnen Dynamica XL worden de onderwijsperspectieven van de leerlingen in nauw overleg met de ouders vastgesteld.

We gaan voor kwaliteit: Voortdurend op zoek gaan naar verbeteringen in het onderwijs, kenmerkt de professionele cultuur binnen Dynamica XL. Deze kwaliteit laten we graag zien aan de hand van de resultaten die we met de leerlingen boeken.

Wat doet Dynamica XL?

De belangrijkste activiteit van Dynamica XL is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen, die niet of nog niet aan het regulier onderwijs kunnen deelnemen. Wij stemmen ons aanbod af op de mogelijkheden en het niveau van de leerling en hebben allerlei expertise beschikbaar om leerlingen een succesvolle onderwijscarrière te laten doorlopen. Onze kracht ligt in het methodisch en systematisch aansluiten op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

Daarnaast is binnen Dynamica XL expertise gebundeld in het Dienstencentrum. De specialisten van het Dienstencentrum ondersteunen, adviseren en begeleiden reguliere scholen bij het ontwerpen van specifieke onderwijsarrangementen voor leerlingen die gebaat zijn bij een aangepast programma. Daarnaast verricht het Dienstencentrum gespecialiseerd, handelingsgericht onderzoek. Het Dienstencentrum beschikt over een uitgebreid netwerk van extern specialisten uit het onderwijs, de zorg, revalidatie en de jeugdhulpverlening.

Wat kan Dynamica XL?

Dynamica XL is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen met (ernstige) ontwikkelings- en/of onderwijsachterstanden. Er is veel expertise op het gebied van autisme, syndromen, taalontwikkelings- en gedragsstoornissen. Dynamica XL werkt interdisciplinair: er zijn vele deskundigen beschikbaar die in staat zijn om handelingsgerichte onderwijsperspectieven vast te stellen. De specialisten van het dienstencentrum bieden de reguliere scholen ondersteuning op maat.

Wat biedt Dynamica XL?

Dynamica XL biedt onderwijs op maat, adviseert scholen en ouders over passend onderwijs, ondersteunt bij de aanvragen van onderwijsarrangementen en plaatsing op een speciale school, begeleidt kinderen en leerkrachten in de reguliere scholen en geeft,  in samenwerking met de Zaan Primair Academie, cursussen en trainingen.