Verslag studiedag dinsdag 21 mei 2013

Verslag Studiedag Dynamica XL dinsdag 21 mei 2013.

Op 21 mei was er een studiedag voor het hele team van Dynamicaonderwijs op de VSO locatie.
De studiedag stond voor een groot deel in het teken van PBS ( positive behavior support)

Terugblik

Eerst een terugblik op het afgelopen schooljaar, wat hebben we bereikt? Het SO en VSO –team benoemden veel zaken die het afgelopen jaar  gebeurd zijn aan de hand van de 5 pijlers ( schoolbrede aanpak, preventie, samenwerken met ouders en ketenpartners, gestuurd vanuit data en positieve benadering)

Mooie lijsten werden het waaraan je kon zien dat er hard gewerkt is het afgelopen jaar.  Veel regels/verwachtingen zijn duidelijk gemaakt aan de leerlingen en gevisualiseerd, er zijn beloningssystemen die werken, de ouders zijn betrokken, het team is positief betrokken, er zijn spontane acties zoals de ‘energizers’ voor en door teamleden. Het algemene gevoel over het afgelopen schooljaar is : IK is WIJ geworden. We doen het samen!

PBS volgend jaar

Na een korte koffiepauze een presentatie over de streefdoelen voor volgend schooljaar:

  • Alle openbare  ruimtes hebben gedragsverwachtingen, die systematisch worden onderwezen,  gemeten en positief bekrachtigd door teamleden.
  • Er is teambreed afgesproken wat de consequenties zijn voor ongeoorloofd gedrag.
  • Alle teamleden hebben een training oplossingsgerichte gespreksvoering gevolgd bij Jan Verwer.
  • Gedragsgroepen oriënteren  zich op methodes die we kunnen gebruiken voor de leerlingen die niet genoeg hebben aan de interventies  in groen.  (bijvoorbeeld: GFA, gedrags functie analyse, GIP, gedragsinterventieplan.
  • Het hele team is bekend met de waarden van de school en handelt daar ook naar.

Presentatie Paul

Voor de lunchpauze  een presentatie van Paul over de plannen voor volgend schooljaar.  Hierin o.a.  informatie over de twee aparte samenwerkingsverbanden waar SO en VSO straks onder vallen en de mogelijke consequenties. En uitleg over arrangementen voor zmolkers waaraan gewerkt wordt en de groepsplannen waar we volgend jaar mee aan de slag gaan.

Consequenties ongeoorloofd gedrag

Na de goedverzorgde lunch volgde het middagprogramma.
Een stuk theorie over de consequenties van ongeoorloofd gedrag. We hebben duidelijke verwachtingen we leren ze aan, we bekrachtigen gewenst gedrag positief en licht ongewenst gedrag wordt genegeerd.

Maar wat doen we bij onacceptabel gedrag? Zijn we daar eenduidig in? Hoe worden we eenduidig? Wat gaan we afspreken? We hebben een start gemaakt en het staat op de agenda van de gedragsteam.

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Het laatste onderdeel van de dag ging over oplossingsgerichte gespreksvoering. Er werden twee gesprekken gevoerd.  Éen over de dingen waar je goed in bent en één over waar je niet goed in bent, wat je lastig vindt. Hoe voelen die twee gesprekken?  Wat is prettiger? Verschillende ervaringen werden uitgewisseld.

Tenslotte de afsluiting van de dag door Paul. Het team werd beloond met 10 weloverwogen complimenten!

Hier vindt  u de powerpoint met de streefdoelen voor volgend schooljaar.