Toetsen en toetsdata TJL

Toetsen en Toetsdata

2x Per jaar worden de Cito toetsen afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen in de maanden januari/ februari en mei/ juni.

De kinderen worden op de volgende onderdelen getoetst:

  • Technisch lezen: Avi ( het lezen van teksten) en DMT (Drie Minuten Test, woordlezen)
  • Begrijpend lezen (Dit gebeurt 1x per jaar in januari/ februari)
  • Rekenen
  • Spelling: Cito en PI dictee
  • Woordenschat