TJotterLaan SBO/SO

Welkom

Dynamica XL Tjotterlaan is een school voor speciaal basisonderwijs te Zaandam. Dynamica XL Tjotterlaan en Sportstraat zijn de twee SBO-scholen van Zaan Primair.

Op Dynamica XL Tjotterlaan zitten kinderen met een onderwijszorgbehoefte, die in het reguliere onderwijs onvoldoende beantwoord kan worden. De specifieke onderwijszorgbehoefte kan te maken hebben met het niveau en tempo van de leerstof, maar ook met de vorm van het lesgeven of de rust in de klas. Ook is er veel aandacht voor de thuissituatie van de leerlingen.

Dynamica XL Tjotterlaan heeft onder-, midden- en bovenbouwgroepen. De groep voor Jonge Risico Kinderen (JK) krijgt begeleiding in een rijke leeromgeving op Dynamica XL Sportstraat in Koog aan de Zaan. Indien gewenst kunnen deze leerlingen na de kleuterperiode instromen  voor verdere begeleiding.

Het Dok heeft een algemeen SBO-aanbod. Daarnaast heeft locatie Tjotterlaan zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een dominante gedragsproblematiek. Hiertoe worden met begin van het schooljaar 2014-2015 twee Speciaal Onderwijs-klassen ingericht die speciaal zijn toegerust voor kinderen met een dominante gedragsproblematiek. Deze leerlingen bevinden zich in een aparte vleugel van het gebouw.

Passend Onderwijs

De nieuwe Wet op het Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Deze wet bepaalt dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving les moeten krijgen. Veel kinderen die nu nog in het Speciaal Basisonderwijs les krijgen zullen in de toekomst in het regulier basisonderwijs een passend, speciaal lesaanbod krijgen. De wet zal consequenties hebben voor de grootte van de scholen voor Speciaal Basisonderwijs. Tevens zullen leerlingen slechts voor een bepaalde periode in het Speciaal Basisonderwijs worden opgenomen. Voor alle leerlingen uit de Zaanstreek die gebaat zijn bij Speciaal Onderwijs gericht op gedrag, heeft Het Dok in 2014 twee groepen geopend.

Expertise op Dynamica XL Tjotterlaan: “Regulier waar het kan, speciaal waar het moet”
Met de expertisefunctie wordt de ontwikkelde kennis en ervaring gedeeld met de scholen uit het samenwerkingsverband 2701. Op deze manier werkt Dynamica XL Tjotterlaan mee aan de ambitie van Passend Onderwijs:
Het beantwoorden van de onderwijszorgbehoefte van kinderen vindt bij voorkeur plaats in de reguliere school.