Tevredenheidsonderzoek 2015 NIS

Om de 2 jaar wordt er onder de ouders, leerlingen en personeel een tevredenheidsonderzoek gehouden. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we ons onderwijs en onze opvoeding waar nodig aanpassen en verbeteren.

Hieronder vindt u de resultaten en aanbevelingen van het Tevredenheidsonderzoek dat in februari 2015 is gehouden onder medewerkers, ouders en leerlingen van de locatie Nieuwendamstraat:

samenvatting-tevredenheidsonderzoek-februari-2015