SPortStraat SBO

Welkom

Dynamica XL Sportstraat is een school voor Speciaal Basis Onderwijs. Dynamica XL Sportstraat en Tjotterlaan zijn de twee SBO-scholen van Zaan Primair.  Op een SBO-school zitten leerlingen die moeite hadden met de lesstof van hun basisschool. Zij leren moeilijker dan anderen door bijvoorbeeld adhd, dyslexie, nld, een licht autistisch probleem of taal- en spraakachterstanden. Dankzij een speciale aanpak op het SBO kunnen deze leerlingen veelal met succes een Voortgezet Onderwijsschool doorlopen.

Passend Onderwijs

De nieuwe Wet op het Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Deze wet bepaalt dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving les moeten krijgen. Veel kinderen die nu nog in het Speciaal Basisonderwijs les krijgen zullen in de toekomst in het regulier basisonderwijs een passend en speciaal lesaanbod krijgen. De wet zal consequenties hebben voor de grootte van de scholen voor Speciaal Basisonderwijs. Tevens zullen leerlingen slechts voor een tijdsgebonden periode in het Speciaal Basisonderwijs worden opgenomen.