Schooltijden SPS 2017-2018

De schooltijden

De schooltijden zijn vanaf dit schooljaar op alle dagen  van 8.30 tot 14.00 uur.

In de middagpauze eten alle kinderen in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht.

De kinderen gaan in de middagpauze dus niet naar huis.

Ook spelen ze tussen de middag allemaal nog buiten onder toezicht van de pleinwacht.