Schoolondersteuningsprofiel (SOP) SPS

In onderstaand schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.

Schoolondersteuningsprofiel Dynamica XL Sportstraat