Richtlijnen van Zaan Primair voor positie gescheiden ouders

Informatie voor gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. De school moet zich daarbij neutraal opstellen.

Hieronder vindt u de complete richtlijnen die Zaan Primair heeft opgesteld voor de positie van gescheiden ouders:

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders