Reactieprocedure

We leren de kinderen wat de gedragsverwachtingen zijn.
Ze zijn zichtbaar in de hele school en worden zoveel mogelijk positief bekrachtigd door middel van een compliment of beloning.  Het kan natuurlijk gebeuren dat de regels worden vergeten.
We vragen de leerlingen dan wat de regel is. Meestal weten ze het weer en laten het gewenste gedrag zien.
Een enkele keer gaat het ook dan niet goed. Hiervoor gebruiken we allemaal onderstaande reactieprocedure. Leerlingen weten dan dat we allemaal op dezelfde manier reageren en dat altijd dezelfde consequenties gelden voor ongeoorloofd gedrag. Duidelijk voor iedereen.

Klik op schema hieronder voor een vergroting.

Knipsel