Preventieve Ondersteuning

Preventieve ondersteuning

De kern van passend onderwijs is dat voor alle leerlingen onderwijs op maat wordt gerealiseerd. Dit heeft gevolgen voor de zorgstructuur van de scholen en de wijze waarop men daar invulling aan geeft. Het Dienstencentrum kan specialisten inzetten die kunnen helpen bij het opstellen van een goede zorgstructuur en de daarbij behorende ondersteuningsarrangementen.

Doel:

Verbeteren van de zorgstructuur en realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Werkwijze:

De preventieve ondersteuning kan gericht zijn op bijv. de deelgebieden lezen/spellen en dyslexie, rekenen of gedrag en sociale competentie en kan geboden worden in de vorm van een observatie, gesprek, begeleiding e.d. (zie hieronder)

Meer informatie en aanvragen:

Bij de coördinator van het Dienstencentrum (zie contactgegevens)

gedrag-sociale-competenties

Lezen, spellen en dyslexie

Rekenondersteuning

Observaties