Positieve taal

 

Positieve taal

Met positieve taal bedoelen we het gebruik van woorden en zinnen om de luisteraar of de lezer een positief beeld te geven van zijn situatie, ook of juist als die situatie in eerste instantie als moeilijk of negatief zou kunnen worden ervaren. Met andere woorden: de manier waarop je je uit heeft invloed op de wijze waarop je boodschap wordt ontvangen, positief of negatief.

Een negatieve ontvangst veroorzaakt afwijzing, dwarsliggen, meningsverschillen of zelfs ruzie. Een positieve ontvangst zorgt voor het ontstaan of de voortzetting van een plezierige en constructieve relatie die is gericht op samenwerking.
Ga maar na: als je vroeger op school, of tegenwoordig in een winkel, op je kop kreeg, of alleen maar te horen krijgt dat iets niet kan, of niet leverbaar is, dan word je vanzelf chagrijnig, als je dat nog niet was. Maar als je positief te woord gestaan wordt, als de leraar je vertelt wat er wel goed ging, of de verkoper wat er wél mogelijk is, dan voel je je een stuk plezieriger.
Ook in de opvoeding van kinderen gaat het zo:
complimenten motiveren altijd beter dan boos worden of straf.

Een van de redenen waarom wij gebruik maken van PBS is exact dat: het positieve taalgebruik.
Mensen zijn zoals ze zijn en daar zit geen goed of fout aan vast. Maar je gedrag, of de manier waarop je praat, de woorden die je gebruikt, kunnen wel gewenste of ongewenste effecten hebben.