Pedagogisch didactisch onderzoek

Pedagogisch didactisch onderzoek:

Naast het aanvragen van een PDO voor oudere kinderen kan er bij het Dienstencentrum ook een PDO jonge kind worden aangevraagd.

Jonge kind < 6 jaar:

In het kader van het passend onderwijs moet bekeken worden welke plek voor iedere leerling, ook leerlingen met een beperking, passend is. 

Dit betekent dat al in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij de inschrijving op de basisschool, een aanvraag kan worden gedaan voor het afnemen van een pedagogisch didactisch onderzoek bij kinderen < 6 jaar.

Doel:

Realisatie van passend onderwijs en de juiste plek voor het kind, jonger dan 6 jaar.

Werkwijze:

Een specialist van het jonge kind kan, op aanvraag van een basisschool of anders, ingezet worden voor de afname van een PDO jonge kind.

De PDO aanvragen dienen onderbouwd te worden met een duidelijke hulpvraag.

De afname van het PDO duurt ongeveer een ochtend en wordt veelal in twee delen afgenomen.  Van het PDO wordt een verslag gemaakt.
N.a.v. het verslag en het gesprek met de desbetreffende partijen volgt een advies.
Dit kan resulteren in handelingsadviezen voor in de klas of bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing bij het aanbod jonge kind.

Doelgroep:

Basisscholen, ouders en andere aanvragers m.b.t. het jonge kind < 6 jaar.

 

Informatie en aanmeldingen:

Bij de coördinator van het Dienstencentrum (zie contactgegevens)