Ouderraad MOW 2017-2018

Ouderraad Molenwerf (MOW) 2017-2018

De ouderraad van de locatie Molenwerf bestaat uit de volgende ouders:

Tanja Westbroek (voorzitter)
Fatima Nassiri
Fatima Akhamrane
Hieronder stellen de leden van de OR zich aan u voor:

Tanja Westbroek (voorzitter)

Mijn naam is Tanja, moeder van Lucas Westbroek. Sinds 4 September 2017 gestart op Dynamica XL. Er is mij gevraagd zitting te nemen in de OR. Ik zei hier spontaan ja op. Al snel werd er gevraagd of ik de rol van voorzitter van Pien zou willen overnemen, zodat zij minder belast wordt. Pien heeft mij vanmorgen 28/11 alles laten zien en verteld. Graag wil ik aan jullie mijn beweegreden delen waarom ik ja gezegd heb:

  • Om op een positief kritische manier willen meedenken en Dynamica XL leren kennen.
  • Kans om zaken waar ik zorgen of ideeën over heb te bespreken en op de agenda kunnen laten zetten.
  • Om op de hoogte te zijn van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hebben van hoe de school ervoor staat.

In mijn oude baan (hospicezorg) heb ik in de OR gezeten als medewerker en daarnaast een jaar lang de rol van ambtelijke secretaris vervuld tot er eentje gevonden wasJ. Dit was voor mij een waardevol leerproces. Om de instelling beter te leren kennen en de beweegredenen te kunnen begrijpen zonder alleen vanuit emotie te spreken of handelen. Zeg maar een stukje “zakelijk inzicht”. Ik hoop werkelijk van toegevoegde waarde te kunnen zijn en stap er open in. Om namens ouder van, in de ouderraad van de school deel te nemen lijkt het mij van groot belang om te weten wat er onder ouders speelt. Ook om gebruik te kunnen maken van wat er al is. Ik nodig iedere ouder dan ook uit, van zich te laten horen!

 

Fatima Nassiri

Ik ben Fatima en ik ben de moeder van Issam. Ik zit in de OR, omdat ik bij school betrokken wil zijn en zo zien wat er allemaal op school wordt gedaan voor de kinderen.

Fatima Akhamrane

Ik ben Fatima en zit in de OR. Mijn dochtertje heet Safae en is 11 jaar en heeft Down Syndroom en ze zit in SO5. We zitten op Dynamica XL en vinden het hier heel fijn op school. Op Dynamica XL mag je jezelf zijn en je wordt geaccepteerd om wie je bent, ongeacht wat je hebt. Je bent goed zoals je bent. Dynamica XL werkt met PBS, dat vinden we prettig, omdat door de regels de kinderen weten wat wel en niet mag en daardoor worden ze positief benaderd en met complimenten beloond. En ik zie bij Safae dat dit heel goed werkt. Zo heeft ze structuur en weet ze waar ze aan toe is. Niet alleen op school, maar ook thuis, buiten en in winkels.