Ouderbijdrage SPS

                                                                                                                                         

header_dynamicaXL2

Elk schooljaar vragen wij aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Van deze bijdrage worden zaken bekostigd zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasmaaltijd, voorleesontbijt, excursies, sportevenementen, bezoek aan culturele evenementen en het daarvoor benodigde vervoer. Kortom, allerlei zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden.

Hieronder de complete brief met verdere informatie (bedragen en rekeningnummer):

ouderbijdragebrief-2015-2016