Onze school en autisme

Onderwijs op maat! Dat is waar onze school voor staat! Voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen met autisme*. Of dat in een ‘ reguliere’ groep is of in een ‘ teacchgroep’** wij zullen altijd zo goed mogelijk af stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind.

Expertise
Veel leerlingen bij ons op school hebben, naast een verstandelijke beperking, een vorm van autisme. U vindt ze in alle groepen, met veel of weinig individuele aanpassingen. Want wat het allerbelangrijkst is, is dat de leerkrachten en assistenten de leerlingen begrijpen. Dat ze altijd zoeken naar wat er aan het gedrag van het kind, ten grondslag ligt. Daarom is scholing van het personeel bij ons een continue proces. Kennis over autisme vergaren, delen en  up to date houden, vinden wij essentieel.

Ouders
Om de leerlingen met autisme goed te begrijpen, vinden we een nauwe samenwerking met de ouders heel belangrijk. We spreken uit ervaring als we zeggen dat we het niet alleen kunnen!  Kind, ouders en school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Het is belangrijk om buiten de muren van de school te kijken. Het kind is niet alleen kind op school maar ook thuis, en in zijn/ haar vrije tijd. Optimale afstemming leidt tot optimale ontwikkeling!

Groepen
Alle groepen zijn gericht op een veilige leeromgeving. Door een duidelijke inrichting van het lokaal, werken met dagritmes en kalenders, door pictogrammen en foto’s, is het voor veel leerlingen met autisme mogelijk om goed te functioneren in een dergelijke groep. Soms heeft een leerling een rustige eigen werkplek nodig of een eigen dagkalender of zelfs gedeeltelijk eigen dagprogramma. Vaak staan er in een groep meerdere ‘ rustige’  werkplekken; overal vindt u kinderen met autisme bij ons op school.

Teacchgroepen
Soms komt een leerling het best tot ontwikkeling in een teacchgroep. Deze groepen zijn alleen bestemd voor leerlingen met ( of met een sterk vermoeden van) autisme. Een teacchgroep telt ongeveer 8 leerlingen. De ruimte is helemaal afgestemd op leerlingen met autisme. Maar niet alleen dat, ook de werkwijze en de begeleiding zijn afgestemd op deze leerling.

Autigym
Hoe lastig de gymles kan zijn voor een leerling met autisme, dat weten we uit ervaring. Daarom geven onze bekwame gymdocenten ‘ autigym’. Deze lessen verlopen volgens een voorspelbaar patroon: een circuit waarbij op vaste tijdstippen een nieuw onderdeel wordt toegevoegd en een ander onderdeel verdwijnt. De leerlingen komen in een ‘ geoliede machine’ en kunnen de les vrijwel zelfstandig volgen.

Uitdaging
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe belangrijk een omgeving die goed is afgestemd op de leerling kan zijn; van angst naar rust, van overleven naar leren!

‘ We zien het als een uitdaging om naar het kind te kijken en ervan te leren. Zodat wij aan het kind kunnen leren.  Het kind wil wel……….
( Martine Delfos, Autisme op school, 2008)

* Autisme: onder autisme verstaan we alle autistische stoornissen
** Teacch staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Een integrale benadering voor mensen met autisme, ontwikkeld in de VS.