Onderzoeksteam

Onderzoek

Binnen het Onderzoeksteam van het Dienstencentrum is er de mogelijkheid om verschillende onderzoeken te laten uitvoeren zoals:

– een psychologisch onderzoek om een intelligentiebepaling vast te stellen.

– de NSCCT om het cognitief niveau van de kinderen uit groep 5, 6 of 7 te bepalen.

– een persoonlijkheidsonderzoek om bijv. de aard en oorzaak van gedragsproblemen in kaart te
brengen.

– een dyslexieonderzoek om dyslexie vast te stellen.

– een dyscalculieonderzoek om dyscalculie vast te stellen.

Verder kan het Onderzoeksteam ook gevraagd worden voor het doen van observaties, aansluiten Smal of Breed Ondersteuningsteam of anders.