NIeuwendamStraat VSO

Welkom

Op Dynamica XL bereiden we alle leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Op onze afdeling speciaal onderwijs (SO) ligt het accent op het leren van algemene kennis en vaardigheden. Op ons voortgezet speciaal onderwijs (VSO) richten wij ons op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitstroom op 18 tot 20-jarige leeftijd.

Het eindniveau is voor iedere leerling anders. Waar de ene leerling uitstroomt naar de dagbesteding, stroomt de andere leerling uit naar een arbeidsplaats. We gebruiken middelen en materialen die zoveel mogelijk aansluiten bij de leerstijl en het niveau van de leerling.

Als de VSO-leerling  16 jaar is, stellen wij samen  een definitief uitstroomperspectief vast.

De leerlingen uit leerroute 3 stromen uit naar het dagbesteding, al dan niet gericht op lichte productiewerkzaamheden. Zij lopen, indien mogelijk, vanaf hun 16e jaar één dag per week stage in een vorm van dagbesteding.

Leerlingen uit leerroute 2 (uitstroom arbeid) krijgen rond hun 15e jaar een beroepskeuzetest. Dit onderzoek stelt vast waar de competenties, mogelijkheden en interesses liggen van de leerlingen. Hierna stellen wij in overleg met de stagebegeleider, uitstroomcoördinator, ouders en leerling een stage-/uitstroomplan  (transitieplan) op.
We starten met een interne stage. Als deze goed verloopt, gaan we over tot een externe stage.

Slechts bij hoge uitzondering stromen leerlingen uit in leerroute 1. Dat is middelbaar beroepsonderwijs.
Leerlingen uit leerroute 1 en 2 volgen praktijkvakken vanaf 15 jaar. Voor enkele van deze vakken kan een examen worden gedaan. Dit is de voorbereiding op noodzakelijke arbeidsvaardigheden.

De vakken waar examen voor gedaan kan worden zijn:

♣    Werken in de keuken
♣    Groenvoorziening
♣    Schoonmaak
♣    Winkelassistentie

Na hun zestiende jaar kunnen de leerlingen meerdere dagen stage lopen. Ze worden begeleid door stagebegeleiders.

Als leerlingen de school verlaten blijven wij ze gedurende twee jaar volgen. Zodoende kunnen zij en u nog gebruik maken van de expertise van Dynamica XL.