Leerlingenraad NIS

Knipsel

Leerlingenraad

Binnen Dynamica XL kunnen ouders binnen allerlei commissies invloed uitoefenen op het beleid van de school. Voor onze VSO-leerlingen hebben we ook de mogelijkheid geopend om invloed uit te oefenen. Sinds enkele jaren functioneert een goed lopende leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar in aanwezigheid van de adjunct-directeur van de locatie. De leerlingen leren op deze manier mee te denken over allerlei praktische kwesties en zo nodig oplossingen aan te dragen. Belangrijk is ook dat de ‘raadsleden’ leren om verder te kijken dan alleen hun eigen belangen en verantwoordelijkheid dragen voor de beslissingen die genomen worden. In de afgelopen jaren heeft de leerlingenraad zich intensief bezig gehouden met de renovatie van onze nieuwe VSO-huisvesting en de inrichting van de schoolpleinen. Regelmatig hebben de raadsleden gesprekken gevoerd met andere leerlingen om ideeën uit te wisselen en beslissingen toe te lichten. Met de opvattingen die binnen de leerlingenraad worden ontwikkeld, houden we ernstig rekening. Aan het begin van ieder schooljaar worden er in iedere groep verkiezingen georganiseerd, waarin de vertegenwoordiger van de leerlingenraad wordt gekozen.

De notulen van de leerlingenraad worden via digiDUIF naar de ouders gemaild.

Knipsel