Werkgroep Ouderbetrokkenheid

oktober 2013

Hallo allemaal,

Afgelopen weken waren er op school diverse activiteiten voor zowel onze 
leerlingen, als de leerkrachten en de ouders/verzorgers.

De Drie Dynamische Dagen op het VO, zoals elk jaar een enorme happening 
waar de kinderen van hebben genoten, zijn afgesloten met een gezellige 
maar vooral lekkere barbecue! Naast leuk en gezellig zijn deze dagen 
natuurlijk ook bedoeld om op een ontspannen manier kennis te maken met 
elkaar en om de onderlinge band te verstevigen: een goede start van het 
schooljaar. Verschillende groepen van het PO zijn al weer naar de 
zorgboerderij "Corneliahoeve" geweest en dat is altijd een succes. Daar 
is natuurlijk hard gewerkt maar ook heerlijk genoten van de dieren en 
het echte boerenleven ;-)

Het team heeft op 26 september een leerzame studiedag gevolgd met als 
thema: Totale Communicatie. De leerkrachten gaan hier weer enthousiast 
mee aan de slag.

Voor de 'nieuwe ouders' op het VO was er donderdag 3 oktober een 
koffieochtend georganiseerd. Met een klein groepje (ook twee ouders van 
kinderen die al wat langer op het VO zitten) zijn er ervaringen 
(positieve en negatieve) en verwachtingen gedeeld en is er ook gewoon 
gezellig gekletst. Zoals altijd goed verzorgd met koffie/thee en wat 
lekkers erbij. En wat leuk dat er niet alleen moeders waren maar ook 
twee vaders! Zeker voor herhaling vatbaar dus volgende keer hopen we 
dat u er (weer) bij wilt zijn. We proberen steeds een andere ochtend in 
de week te plannen en hopen hiermee nog meer ouders te bereiken. Leuk 
als u komt!

De Oudercursus autisme is gestart en er volgen nog twee avonden waarop 
u van harte bent uitgenodigd. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn 
op 29 oktober en 26 november.

Afgelopen dinsdag is de eerste thema-avond van dit schooljaar goed 
bezocht. Een mix van ouders van PO en VO hebben stellingen met elkaar 
besproken met als thema Sociale Media en Vriendschap. En dan vooral 
toegespitst op onze kinderen. Debby Dolstra (schoolmaatschappelijk 
werkster) heeft de avond uitstekend voorbereid en begeleid, 
complimenten daarvoor. Voor de volgende thema-avond zijn wij nog op 
zoek naar een onderwerp. Natuurlijk hebben wij zelf ideeën maar veel 
liever horen wij uw mening. Welk onderwerp wilt u graag op de volgende 
thema-avond behandeld zien? Wilt u daar over nadenken of misschien 
heeft u al een idee. Wij zijn heel benieuwd! En uw reactie mag u onder 
dit stukje plaatsen. De datum kan alvast in uw -nieuwe- agenda: 11 
februari 2014.

En als laatste nog wat leuke nieuwtjes en initiatieven, voortgekomen 
uit de werkgroep ouderbetrokkenheid. Anja Mik (moeder van Joran/VO) is 
naast enthousiast lid van onze werkgroep inmiddels ook een vertrouwde 
invalkracht op het PO. En Cisca Ritsma (moeder van Jitske/PO) heeft dit 
jaar het (kinder)boekenweekboek voor het PO uitgezocht. Wilt u ook 
meehelpen en meedenken op school? Dynamica is blij met u!

Tot ziens op school en een hartelijke groet,

Werkgroep Ouderbetrokkenheid