Klachtenregeling

Klachten?

Overal gaan er wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Als ouders het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of er zijn klachten over de gang van zaken op school, dienen ouders zich in eerste instantie te wenden tot de groepsleerkracht van hun kind. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kan contact opgenomen worden met de (adjunct-) directeur van de school. Mocht ook dit gesprek niet naar wens verlopen zijn, dan kan het bestuur van Zaan Primair ingeschakeld worden.

document: Klachtenregeling ZaanPrimair