Persoonlijk plan

Voor alle leerlingen maken we een persoonlijk plan. In dit plan omschrijft de leerkracht over welke kennis en vaardigheden uw zoon of dochter beschikt en welke doelen we willen bereiken.

In juni en december bespreekt de leerkracht het persoonlijk plan met u. Als ouder heeft u hier een belangrijke rol in. Wij nemen u mee in het bepalen van de doelen. Bij het opstellen van het persoonlijk plan maakt de leerkracht gebruik van alle expertise die we op school hebben. Zo proberen we een volledig beeld te krijgen van de pedagogisch-didactische en sociaal-emotionele ontwikkelingen van uw kind en blijft u goed op de hoogte.

Het persoonlijk plan is dynamisch. Op basis van allerlei omstandigheden kunnen de doelen in het plan worden bijgesteld. Op school of thuis kunnen immers dingen gebeuren die invloed hebben op de ontwikkeling van uw kind. Om die reden is samenwerking tussen school en ouders van groot belang.

uitleg persoonlijk plan+ouderdeel voor de ouders def