(Ik) Lekker Fit

Lekker Fit! het lespakket voor een gezonde leefstijl.

Lekker Fit! is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School. Lekker Fit! maakt de leerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het gehele lesprogramma met als doel: leerlingen meer te laten bewegen, gezonder/bewuster te eten en dit ook te blijven doen. Deelnemende basisscholen melden goede resultaten: leerlingen bewegen meer, eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen.

Uit recent onderzoek van de Hartstichting komt onder duizend ouders  naar voren dat de ouders van basisschoolleerlingen graag willen dat er op school meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag. Als de school meer aandacht besteedt aan de gezondheid van de leerlingen in de klas, maakt dit het volhouden van goede gewoontes thuis makkelijker, zegt de helft van de ouderen.

In april/mei staat gezondheid centraal bij sbo de Boei. Aan bod komen dan sportdagen, sporttoernooien( voetbal en korfbal),koningsspelen (24 april), sportactiviteiten waaronder tennis en rugby, de methode lekker fit en energizes. Tevens hebben de leerlingen vanaf groep 5 een fittest gekregen. De Fittest bestaat uit zes onderdelen: Sneltikken, Zit- en reiktest, Verspringen, Handknijpkracht, Sprinttest en de Shuttle Run Test. De eerste vijf onderdelen worden door Sportservice Zaanstad afgenomen, de Shuttle Run Test wordt tijdens de gymles van de eigen (gym)docent gedaan. Ook wordt lengte gemeten en gewicht gewogen om zodoende het BMI te bepalen.

Tevens doet de Boei en het Dok mee met ik eet het beter. Ik eet het beter is een initiatief van AH, dat  kinderen actief aanzet tot een gezonde levensstijl. Vanaf  groep 5 ervaren en ontdekken kinderen hoe lekker en leuk het is om gezond te eten.

Woensdag en vrijdag zijn er ‘gruitdagen’ bij de Boei. Kinderen eten dan een gezond tussendoortje.

lekker fit

Tips voor scholen bij de thema’s voeding en bewegen:

Lekker fit! op school

Uit het 0 tot en met 11 jarigen onderzoek 2007 is gebleken dat 83% van de kinderen in

Zaanstreek-Waterland niet voldoet aan de norm Gezond Bewegen. Daarnaast eet 33% van

de kinderen onvoldoende fruit en 46% onvoldoende groente.

IK Lekker fit!? in Zaanstad

GGD Zaanstreek-Waterland zorgt in samenwerking met Sportservice Zaanstad en

verschillende diëtisten voor de ondersteuning van deelnemende scholen in Zaanstad.

Sportservice Zaanstad organiseert leuke en sportieve activiteiten rondom Lekker Fit en de

diëtisten zorgen onder andere voor voedingslessen en ouderavonden over gezond eten. In

Zaanstad doen ondertussen de volgende scholen al met veel plezier mee aan het IK Lekker

fit!? project.

Bezoek voor meer informatie ook eens de website van Lekker Fit: www.lekkerfitopschool.nl

en bekijk hier de digitale brochure/wegwijzer:

http://www.ebook.noordhoff.nl/noordhoff/bao/wegwijzersbao/WW_Lekker_Fit/