Hulpklassen

Hulpklassen en werkplaatsen:

Op Dynamica XL locatie Tjotterlaan en op locatie op de basisscholen is de mogelijkheid om kinderen van de basisschool aan te melden voor de lees- of spellingwerkplaats.

De lees- of spellingwerkplaats kan ook op diverse scholen worden verzorgd. Elk jaar wisselt de plek van de werkplaats, zodat meerdere kinderen zo dicht mogelijk bij huis kunnen worden begeleid.

Op Dynamica XL locatie Sportstraat en op locatie op de basisscholen zijn hulpklassen lezen en spellen gevestigd.

De hulpklas lezen en spellen kan op diverse basisscholen gevestigd worden. Elk jaar wisselt de plek van de hulpklas, zodat meerdere kinderen zo dichtbij mogelijk bij huis kunnen worden begeleid.

Op Dynamica XL locatie Tjotterlaan en op locatie op de basisscholen is de mogelijkheid om kinderen van de basisschool aan te melden voor de rekenwerkplaats.

Op Dynamica XL locatie Sportstraat kunnen kleuters van de basisschool gebruik maken van het aanbod jonge kind.

Voor alle aanmeldingen geldt, dat er op de basisschool een traject aan is vooraf gegaan.
Het aanbod staat hieronder nader omschreven, inclusief de criteria waar alle partijen aan moeten voldoen.

Nazorg:

Na afloop van alle trajecten kunnen de scholen een stukje nazorg aanvragen.
Het doel van deze nazorg is, om het ondersteuningsarrangement te kunnen vervolgen in de klas op de basisschool.

Leerkrachten en/of ib-ers kunnen een aanvraag indienen voor een stukje nazorg.

Informatie en aanmeldingen:
Bij de coördinator van het Dienstencentrum (zie contactgegevens)

Hieronder staan diverse vormen van ondersteuning, toelatingscriteria en nazorg:

Aanbod-zeer-jonge-kind algemeen

Criteria-toelating-hulpklas-aanbod-zeer-jonge-kind april 2016

Nazorg aanbod (zeer) jonge kind

Hulpklas-bij-lees-en-spellingdproblemen algemeen

criteria hulpklas lezen en spellen

Leeswerkplaats algemeen

Spellingwerkplaats algemeen

Criteria toelating Lees- en spellingswerkplaats

Nazorg leeswerkplaats

Nazorg spellingwerkplaats

Rekenwerkplaats algemeen

Criteria toelating rekenwerkplaats