Hoe is het geregeld met…

Aansprakelijkheid

De directie van de school en de Stichting Zaan Primair zijn niet verantwoordelijk voor vermissing/vernieling en/of diefstal in en rond de school, van eigendommen van leerlingen en personeel.

Mobiele telefoons

Kinderen die op de fiets naar school komen, mogen hun mobiele telefoon meenemen. De telefoons worden bij binnenkomst ingeleverd bij de leerkracht en opgeborgen in de klassenkluis. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van telefoons.

Schoolmelk

Behalve op de afdeling voortgezet onderwijs, kunnen de leerlingen halfvolle melk, drinkyoghurt of chocolademelk drinken. Aanmeldingsformulieren kunt u verkrijgen op de administratie. Op het aanmeldingsformulier vindt u informatie over de kosten en de wijze van betalen. Twee keer per week wordt de melk op school bezorgd en in een koelkast op de juiste temperatuur bewaard. Na iedere schoolvakantie moeten alle scholen bevoorraad worden en dat betekent dat we na iedere vakantie pas op dinsdag melk kunnen drinken. Die maandag wordt niet in rekening gebracht. Op het VO wordt geen schoolmelk aangeboden.

Snoepen op school

Uitgezonderd de traktaties met een verjaardag is het tijdens schooltijd niet toegestaan te snoepen. Hieronder verstaan wij ook chips en ongezonde koeken. Het snoepgoed wordt ingeleverd bij de leerkracht en wordt na schooltijd weer teruggegeven.

Vervoer

Veel kinderen van onze school komen met aangepast vervoer. De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de ouders woonachtig zijn. Vervolgens doen wij daar een schoolverklaring bij. Uiteindelijk beslist de gemeente of kinderen in aanmerking komen voor bijzonder vervoer.

Verzekering

De directie van Dynamica XL is niet aansprakelijkheid voor verlies, vernieling of diefstal van spullen van leerlingen. Wanneer er tijdens schooltijd iets stuk gaat, nemen we contact op met de ouders. We gaan ervan uit dat alle ouders voor dergelijke gevallen WA-verzekerd zijn.

Ziekmelding

U dient de school tussen 8.00 uur en 8.15 uur te bellen als uw kind ziek is of later op school komt in verband met een bezoek aan de dokter of tandarts. Wij verwachten dat uw kind ervoor en erna gewoon weer op school komt. Het is niet toegestaan om uw kind voor een dokter – of tandartsbezoek de hele dag thuis te houden.

Ziekte van de leerkracht van uw kind

Als de leerkracht van uw kind ziek is, regelen we in de meeste gevallen een vervanger. Is er geen invaller beschikbaar, dan wordt in vrijwel alle gevallen binnen de school naar een oplossing gezocht. In de afgelopen jaren is het nog niet voorgekomen dat leerlingen naar huis zijn gestuurd, maar we kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit ook nooit zal gebeuren. Pas als al onze vervangingsmogelijkheden zijn uitgeput, gaan de kinderen naar huis. Indien mogelijk informeren we de ouders hierover een dag van te voren. Moeten we ’s morgens dit besluit nemen, dan worden de ouders vooraf gebeld. Kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, blijven op school. Als we de ouders niet kunnen bereiken, blijft het kind ook op school.