Gezonde School

Hoe gezond is jouw school.

Dynamica XL gaat zich inzetten om het vignet Gezonde School te krijgen.
Op onderstaande links kunt u zien wat daarvoor nodig is.

http://www.gezondeschool.nl/po/vignet-gezonde-school-po/

http://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/vignet-gezonde-school/

Locatie De Boei gaat zich richten op het onderdeel “Sport en Bewegen”.
Locatie PO gaat met “Fysieke Veiligheid” aan de slag.

Er wordt gekeken of het VO zich volgend schooljaar met één van de onderdelen gaat bezighouden.