Extra ondersteuning

Onderwijsondersteuningsarrangement:

Wie vragen aan?

Scholen kunnen in samenspraak met de ouders en de schoolondersteuner, een Onderwijsondersteuningsarrangement (O.O.A.) aanvragen voor een leerling die meer ondersteuning nodig heeft dan dat wat tot de basisondersteuning van de school behoort. In praktijk wordt de aanvraag verzorgt door de intern begeleider, met ondersteuning van de schoolondersteuner .

Wat zijn de aandachtspunten bij een aanvraag?

– Ontwikkelingsgebieden van het kind.

– Beschermende en belemmerende factoren in onderwijs, thuissituatie en de vrije tijd.

– Beschermende en belemmerende factoren van het kind per ontwikkelingsgebied.

– Onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften kind .

– Ondersteuningsbehoeften omgeving .

– Te behalen ontwikkelingsdoelen

Er moet een herkenbare relatie bestaan tussen enerzijds de problematiek, de doelen en de in te zetten deskundigheid en middelen die in de aanvraag staan.

De onderwijsbehoeften van de leerling en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoeften van de leerkracht staan centraal. Daarbij is ook altijd oog voor de ondersteuningsbehoeften van de ouders.

Voor elke aanvraag voor extra ondersteuning is het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief verplicht.

Waar kan een Onderwijsondersteuningsarrangement uit bestaan?

Een arrangement kan bestaan uit inzet op één van de volgende vijf velden of een combinatie daarvan:

 • leer- en ontwikkelingskenmerken.
 • werkhouding .
 • fysieke en medische kenmerken .
 • sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken.
 • en/of de thuissituatie van een leerling en de handelingsverlegenheid van de leerkracht(en) daarmee.

Een arrangement wordt beschreven met de volgende items:

 • Hoeveelheid aandacht (extra handen in de klas)
 • Aangepast lesmateriaal.
 • Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving.
 • Expertise binnen het team.
 • Samenwerking met interne en externe organisaties.
 • Handelingsbekwaamheid van de leraren vergroten.
 • De leerling als mederegisseur en samenwerking leerlingen onderling.
 • Educatief partnerschap, samenwerken met ouders.
 • Duur van het arrangement: onbepaalde tijd/tijdelijk/flexibel/eenmalig.
 • Kosten van het arrangement.