Veilige school

Emotionele en fysieke veiligheid – ruim schoolgebouw, overzicht, houding van leerkrachten, veiligheid is meer dan een veilig gebouw, veiligheid gaat niet alleen over stenen.

Op onze school is een medewerker opgeleid tot preventiemedewerker. Zij coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school en draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op school.

Meer dan 10 teamleden zijn opgeleid voor bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten kunnen zij op verantwoorde wijze handelen. Als de school – bijvoorbeeld in geval van brand – snel moet worden ontruimd, ligt er een ontruimingsplan gereed. Dit ontruimingsplan wordt één keer per jaar geoefend met de kinderen. Elk teamlid is hiervan op de hoogte. In elke vleugel van de school is een brandslang en een brandblusser aanwezig. Deze worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend bedrijf.