Een leerkracht vertelt over locatie SPS

schooljaar 2016-2017

Mijn naam is Nienke Heurter. nienke-heurter

Ik ben op dit moment 23 jaar oud en heb voor de zomervakantie de PABO succesvol afgerond. Na twee onwijs leuke en leerzame jaren stage te hebben gelopen op de locatie Sportstraat, werd mij een baan aangeboden. Ik sta nu fulltime voor de groep, genaamd de Zeehond. De kinderen in de Zeehond zijn 8 t/m 10 jaar oud. Gedurende de PABO heb ik op verschillende scholen stage gelopen. Door het lopen van deze stages ben ik er achter gekomen dat mijn hart in het speciaal basisonderwijs ligt. Wat mij aantrekt in het speciaal basisonderwijs is dat de leerlingen heel divers zijn en ieder kind zijn eigen onderwijsbehoefte heeft. Als leerkracht vind ik het een mooie uitdaging om passende werkvormen bij het kind te vinden en zo onderwijs op maat te bieden. Wat mij aanspreekt binnen het onderwijs op Dynamica is dat er wordt gewerkt volgens de PBS-aanpak (Positive Behavior Support).
Door middel van positieve gedragsverwachtingen worden regels aangeleerd die de kinderen structuur en duidelijkheid bieden. Zo leren wij de kinderen de regel: ‘’Ik loop rustig op de gang’’. Er zijn natuurlijk 100 verschillende manieren om zo’n regel aan de kinderen te leren, maar het fijne aan PBS vind ik dat de regel positief geformuleerd is. Hierdoor leg je de nadruk op gewenst gedrag en krijgen de kinderen minder snel het gevoel ‘iets niet te mogen’. Daarnaast is de regel duidelijk. Door tegen de leerling te zeggen: ‘’Je mag niet rennen op de gang’’, schep je geen duidelijkheid. De leerling weet nu nog steeds niet wat hij wel mag doen… Is springen dan wel toegestaan? Zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt, richten wij ons met name op positief gedrag. Door dit positieve gedrag te belonen, wordt het herhaald en dooft negatief gedrag uit.

Ondanks alle positieve afspraken die we hebben op school, doen er zich ook wel eens situaties voor, waarin ongewenst gedrag wordt vertoond. Als team voeren wij regelmatig metingen uit om er achter te komen wat de aanleidingen hiervan zijn en op welke momenten deze gedragingen het meest tot uiting komen.
Toen ik een jaar geleden aan mijn scriptie begon, zagen wij een piek in ongewenste gedragingen gedurende de vrijere momenten. Denk bijvoorbeeld aan het buitenspelen… Kinderen hebben tijdens het buitenspelen veel vrijheid en vinden het soms lastig om deze vrijheid zelf in te vullen, waardoor kinderen door verveling of frustratie niet tot spelen komen. Door het ongewenste gedrag dat daardoor in de pauze vertoond wordt, krijgt de pauze voor een aantal kinderen een negatieve lading en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De pauze is een plek voor plezier en ontspanning!
De valkuil ligt hem in het feit dat wij (volwassenen) er vaak vanuit gaan dat kinderen kunnen spelen, maar ook spelen is iets wat we sommige kinderen moeten (aan)leren. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zijn we gestart met het begeleid spelen. Er worden nu dagelijks spellen tijdens de pauze aangeboden onder begeleiding van een leerkracht of stagiair. Op deze manier proberen we de pauze voor ieder kind weer als fijn te laten ervaren. Tijdens mijn scriptie heb ik de daadwerkelijke invloed van deze aanpak gemeten. Ik heb toen de conclusie kunnen trekken dat door het aanbieden van geleid spelen de hoeveelheid probleemgedragingen in de pauzes tot gemiddeld 40% afneemt. Ook heeft het geleid spelen, door het inzetten van materiaal, begeleiding en betere observatiemogelijkheden invloed op het welbevinden van de kinderen.
loesje

schooljaar 2015-2016

Mijn naam is Thirza van Ooijen         thiza

Met deze rubriek wil ik mezelf even voorstellen.

Dit is inmiddels mijn derde schooljaar dat ik werkzaam ben op Dynamica XL locatie Sportstraat. Ik ben groepsleerkracht en sta voor de jongste groep kinderen. Dit zijn kinderen tussen de vier en zeven jaar. Mijn passie ligt echt bij het jonge kind. Mijn moeder is ook kleuterjuf en tijdens mijn middelbare schoolperiode was ik elk vrij uurtje in haar kleuterklas om te helpen. Elke dag ga ik met plezier naar de kinderen toe.

Hun enthousiasme, nieuwsgierigheid en eerlijkheid maken mij elke dag weer blij.Het jonge risico kind heeft tijdens mijn studie al mijn interesse getrokken. Na de PABO heb ik er bewust voor gekozen om nog een Master studie te volgen en te gaan werken binnen het SBO. Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen bij mij en dat je een band met ze op kunt bouwen. Wanneer een leerling tegen je zegt: ‘Ik ga aan mama vragen of ze ook een kaart voor je maakt, want dan mag je ook op mijn verjaardagsfeestje komen’, dan weet je dat je het gelukt is. Dat geeft een heerlijk gevoel. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van ieder kind. Ieder kind is uniek en ik vind het mijn taak om ieder kind op zijn of haar manier te kunnen laten groeien.

Dit is in een notendop een klein stukje over wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

schooljaar 2014-2015

Mijn  naam is Claudia Schijffelen.

Ik ben 35 jaar en moeder van een samengesteld gezin met 4 kinderen. Met drie jongens en een meid in huis is het altijd een drukke, maar vooral gezellige boel.  Daarnaast heb ik een lieve partner en is het gezin met 4 poezen en een hond helemaal compleet. Ik vind het heerlijk om  hard te lopen en ben nu ook in training voor de Ladies Run in Amsterdam.

Ik ben inmiddels 2 jaar werkzaam op SBO de Boei, maar sta in het totaal al 15 jaar voor de klas. In mijn loopbaan heb ik aan alle leeftijdsgroepen lesgegeven en heb ik  geen duidelijke voorkeur. Van het aanleren van een goede pengreep bij de kleuters, het leren lezen in groep 3, de breuken in de bovenbouw of het geven van een voorlopig advies in groep 8, ik vind het allemaal leuk. In het onderwijs is geen dag hetzelfde.  Je kunt  alles nog zo goed voorbereid hebben, de wil en inzet van de kinderen is een belangrijk punt. Kinderen motiveren om iedere dag weer keihard te werken en veel te leren, maar niet te vergeten ook lol te maken met elkaar,  maken het juf zijn daarom voor mij een geweldig beroep!

Binnen Dynamica XL zijn we druk bezig met PBS. (Positive Behavior Support) Dit is een methode om leerlingen “goed gedrag” aan te leren. Dit houdt in: we benaderen de leerlingen positief en leren ze wat we van ze verwachten in plaats van te zeggen wat ze fout doen.  Een manier van onderwijzen die mij zeer na aan het hart ligt. Bij mij is de fles altijd half vol in plaats van half leeg.  Binnen het SBO hoor je kinderen vaak zeggen dat ze iets niet kunnen of heel erg moeilijk vinden. Ik vind het een uitdaging om kinderen te laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Mijn motto is daarom: “ Van proberen, ga je leren!”

foto Claudia en gezin