Dynamica XL naar Colette de Bruin

Geef me de vijf

Colette de Bruin over  pASSend onderwijs                                                                   ASS= Autisme Spectrum Stoornissen

Woensdagmiddag 11 februari waren we met 70 man sterk van Dynamica XL bij een lezing van Colette de Bruin in Amsterdam. De lezing ging over Passend Onderwijs. Colette is een inspirerende vrouw die deskundig is op het gebied van ass mede doordat zij een vader had met Asperger en zelf kinderen met ass heeft. Daarnaast heeft ze een eigen opleidingsinstituut “Geef me de vijf”.

De bedoeling van  Colette was om ons te vertellen wat je kan doen in je klas en in je school voor kinderen met ass zodat zij in staat zijn naar school te gaan en zich daar te kunnen ontwikkelen. En, als het goed is voor kinderen met ass dan is het goed voor alle kinderen!

Voor alle duidelijkheid, in de DSMV wordt gesproken over de diagnose ASS. Alle andere diagnoses, zoals Asperger, PDD NOS, klassiek autist etc. zijn vervallen.

Een vol hoofd

Colette heeft ons verteld wat het betekent om autistisch te zijn. Hoe je dan waarneemt, de wereld ervaart, hoort, voelt, ruikt, ziet enz. Wat het betekent als in je hoofd alles maar doorgaat, niets af kan sluiten en dan uiteindelijk ontploft! Hoe is het als je niet begrijpt wat iemand bedoelt omdat je de taal letterlijk neemt en als anderen dan jou niet begrijpen. En hoe het is als alle informatie in kleine stukjes binnenkomt waardoor je tijd nodig hebt om van al die kleine stukjes weer een geheel te maken terwijl alles in die tijd gewoon verder gaat! Aan ons de taak verbindingen te leggen, tussen al de puzzelstukjes maar ook tussen de ene situatie en de andere. Wij zijn de ‘lijm’ voor het kind met ass, zo gaan ze beter begrijpen!

Filmfragmenten

Ze heeft ons ook veel kleine stukjes film laten zien van kinderen met ass. Hoe je kunt zien dat een kind de situatie moeilijk vindt. Je ziet dan dat een kind een bepaalde handeling doet zoals met de handen in het haar draaien of een trekje met de mondhoek of heen en weer gaat lopen. Dit signaleren helpt ons om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Dan kunnen deze kinderen op tijd helpen.

Wie, wat waar wanneer en hoe

Geef kinderen met ass duidelijkheid. Steeds moet je jezelf afvragen of de situatie duidelijk genoeg is. Wie ( met wie) moet, wat doen. Waar en de wanneer ( ook hoelang, de time timer) en hoe ze hun opdracht moeten doen? Deze vijf, in deze volgorde, zijn een goed instrument om steeds weer na te gaan of alles duidelijk is. Wordt een kind boos of begint het gedrag te laten zien wat je niet begrijpt, of valt een kind juist helemaal stil, dan ga je deze vijf W ‘s na en kijk je of alles duidelijk is. Zo help je het kind met ass verder!

Durf

En durf een kind met ass duidelijkheid te geven door te zeggen dat het altijd zo gaat terwijl je weet dat het soms wel eens anders kan zijn. Voor je gaat eten, was je altijd je handen! En maak de verbinding met andere situaties door te zeggen dat het altijd, overal zo gaat: dat doe je op school, dat doe je thuis dat doe je overal! Dan leg je een verbinding tussen situaties! En dat is nou net wat het kind met ass moeilijk vindt. Iedere situatie is een andere, dus een nieuwe situatie en daar gelden niet vanzelf weer dezelfde regels. Zo helpen wij het kind hier mee, durf dat te zeggen!

En als de uitzondering er dan is dan volstaat weer dat je benoemt dat het altijd zo gaat maar nu een keer niet. Dat kan! Maar vanaf nu gaat het weer altijd zo.

Pauzes

Oningevulde tijd, dat is lastig! Wat doe je in een pauze als je sociaal niet handig bent, als je het ‘sociale verkeer’ niet begrijpt. Dan blijf je maar heel stil in een hoekje staan of doe je de anderen na, vaak het gedrag wat het meest opvalt!. En dan is het meestal ook nog heel erg druk met veel lawaai. Dat kost veel energie en je had eigenlijk moeten ontspannen om de rest van de dag weer door te komen. Kijk wat deze kinderen nodig hebben en creëer het voor ze! Zorg ervoor dat hun tijd ingevuld is, dat ze weten wat wel moeten doen!

Pesten

Kinderen met ass worden vaak gepest. Wees, als leerkracht, vanaf het begin de tolk in de groep, zonder de pester te veroordelen. Maar vertel dat het gedrag hoort bij het kind met ass.

Dit was in vogelvlucht een greep uit wat Colette allemaal in twee uur heeft verteld!  Ik heb genoten, werd door haar geïnspireerd. Dit was voor herhaling vatbaar!

Sita Dijkstra

Lezing Colette de Bruin Woe 11 feb Aristo zalen