Dienstencentrum

Welkom

Op deze site vindt u een overzicht van het aanbod van het “Dienstencentrum Dynamica XL” .

Naast het verzorgen van het speciaal onderwijs aan de kinderen in onze S(B)O-scholen, verzorgt het S(B)O ook een ondersteunend, extern aanbod aan vooral de reguliere basisscholen.

In de terminologie van het Passend Onderwijs garanderen:

–          de basisscholen de Basiszorg

–          het SO en SBO de Dieptezorg.

Het aanvullende aanbod vanuit het Dienstencentrum valt onder de ondersteuningsarrangementen.

De ondersteuningsarrangementen moeten er voor zorgen dat kinderen zich langer kunnen blijven handhaven in het reguliere onderwijs, zodat elk kind nog steeds de zorg zoveel mogelijk ‘thuis-nabij’ kan ontvangen.

Dynamica XL locaties Molenwerf, Nieuwendamstraat, Sportstraat en Tjotterlaan

zijn vier speciale scholen van Zaan Primair, met een ruime expertise op het gebied van communicatie & gedrag, cluster 3 en 4.
Onze specifieke expertise kan als extra ondersteuning  zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij de basisschool worden ingezet.

Het aanbod van het Dienstencentrum is toegankelijk voor alle scholen, peuterspeelzalen en aanpalende organisaties binnen de Zaanstreek.