Basisondersteuning

Basisondersteuning:

De ondersteuningsniveaus 1 en 2 behoren tot de basisondersteuning van de school. Basisondersteuning is datgene wat ‘onder eigen verantwoordelijkheid’ van de school plaatsvindt.
Op het moment dat er meer ondersteuning nodig is dan dat wat tot de basis behoort is er sprake van het derde ondersteuningsniveau: het inzetten van extra ondersteuningsarrangementen.

Structureel aanbod lichte ondersteuning:

Voor scholen is het mogelijk om ondersteuning in te zetten in de vorm van lichte interventies en arrangementen. De inzet is tijdelijk en wordt snel en flexibel georganiseerd.
Deze ondersteuning valt onder de basisondersteuning.

Het aanbod licht (preventieve en curatieve) interventies en arrangementen is afhankelijk van de vraag en zal dus jaarlijks kunnen wijzigen.

Er valt te denken aan:

  • Observaties
  • Hulpklassen en leeswerkplaatsen
  • Preventieve ondersteuning
  • Presentaties, workshops.
  • Afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek.