Waarden van ouders en team

Uitgaan van schoolbrede waarden is een belangrijke peiler binnen PBS. In september 2012 bepaalden wij op een studiedag de waarden van ons team. Respect, vertrouwen, plezier met als doel groei was daarvan het resultaat.

huis van dynamica 1

Op de ouderavond van 11 februari 2013 verzamelden we ook de waarden van ouders.Veiligheid als waarde was een waardevolle toevoeging. Ook groei naar zelfstandigheid kwam erbij. Dit leverde een compleet beeld van waar wij als school voor staan, welke waarden zijn voor ons , team, ouders en kinderen, belangrijk?

huis van Dynamica

Overzicht van de verzamelde waarden van de ouderavond vindt u  hier