Als uw kind op school komt

Uw kind heeft een rec 3 indicatie gekregen en kan geplaatst worden op Dynamica. Na de uitgebreide intake en het lezen van eventueel andere beschikbare informatie hebben wij al een goed beeld gekregen van uw kind. De intern begeleider bekijkt vervolgens in welke groep uw kind het beste past.  U wordt hierover gebeld door een van de adjunct directeuren. Van de nieuwe  leerkracht van uw kind ontvangt u informatie over de werkwijze in de groep.  Zoals bijvoorbeeld wanneer heeft uw kind gym, wat moet er allemaal mee naar school aan eten en drinken, de afspraken in de klas  etc.

De intern begeleider bespreekt de door haar geschreven handelingsadviezen  met  de leerkracht.  Op die manier is de leerkracht goed op de hoogte van de manier van begeleiden van uw kind en wat hij of zij al kan. De leerkracht zorgt ervoor dat uw kind goed kan starten in de klas door alvast een foto op te hangen en een eigen werkplekje te creëren.

De orthopedagoge begint met het schrijven van het kindprofiel.  Dit is een samenvatting van de informatie over uw kind met het ontwikkelingsperspectief.  Er wordt in beschreven op welk niveau wij denken dat uw kind zal uitstromen als het de school verlaat.  Daarbij wordt gekeken naar de intelligentie (IQ),  kind kenmerken zoals het gedrag, de werkhouding, sociaal en lichamelijk functioneren. Ook wordt er gekeken naar omstandigheden buiten het kind zoals de thuissituatie.

In de commissie van begeleiding wordt het kindprofiel vastgesteld. In deze commissie zitten de adjunct directeur van beide locaties, de maatschappelijk werkster , de jeugdarts en de orthopedagoge.  Eén keer per maand komt deze commissie bijeen.

Zes weken na de start van uw kind op school schrijft de leerkracht een eerste verslag.  De leerkracht maakt met ouders/verzorgers een afspraak om dit verslag te bespreken. Ook wordt het in het zorgteam besproken. Het zorgteam is een overleg waarbij de adjunct, de maatschappelijk werkster, de intern begeleiders en de orthopedagoge aanwezig zijn. Eén keer per maand is er een zorgteam.

De leerkracht start daarna met het schrijven van het persoonlijk plan. In dit plan wordt precies beschreven aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Dit plan wordt tijdens de ouderavond besproken met ouders/verzorgers.  U kunt dan ook aangeven aan welke doelen u wilt dat er gewerkt gaat worden met uw kind.