Aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren zijn bestemd voor de scholen die gebruik willen maken van het Extern aanbod of het Onderzoeksteam.

De ingevulde formulieren kunnen opgestuurd of gemaild worden (als Word-bestand) naar de coördinator van het Dienstencentrum (zie contactgegevens)