Aanleren gewenst gedrag

Op Dynamica werken we op een eenduidige manier aan het aanleren van gewenst gedrag. We hebben hier schoolbrede afspraken over.

in onderstaande cirkel de 5 principes die wij hanteren.

principes